STEICO protect dry

STEICO special dry
16. ožujka 2017.
STEICO joist
16. ožujka 2017.  • Izolacijska ploča od drvenih vlakana koju je moguće ožbukati
  • Idealno za gradnju s drvenim okvirima, masivnim drvenim zidovima i sanacije zidova
  • Ekološka i robusna sistemska obrada
  • Izrađeno u suhom postupku. Osobito lagane i stabilne izolacijske ploče
  • Savršena zaštita topline tijekom zime. Jako dobra zaštita od vrućine tijekom ljeta
  • Ploče za robusne konstrukcije koje odbijaju vodu, a istovremeno su difuzijski propusne